služby

servis pro IP portfolia

V této oblasti poskytujeme službu IP due diligence – audit nehmotných statků společnosti zejména pro účely fúzí a akvizic a také službu IP scan - analýzu a vytvoření strategie ochrany duševního vlastnictví

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

V rámci této služby nabízíme posouzení strategických nehmotných aktiv a návrh jejich ochrany a využití a dosažení optimálního smluvního zajištění IP.

Poskytujeme poradenství při dispozicích s balíky nehmotných práv formou franchisingových smluv a zajišťujeme transfer technologií. Zajišťujeme služby ocenění nehmotných práv (autorských práv, ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, know-how).

V souvislosti se službou IP scan nabízíme aktuálně vyřízení dotací pro malé a střední podniky z programu COSME FUND pro rok 2022 na zajištění ochrany průmyslových práv a na analýzu ochrany IP, a to až do celkové výše 2 500 €.

Dotace lze čerpat jednak na úhradu správních poplatků za přihlášky ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů a též na úhradu nákladů za poradenství o duševním vlastnictví.