služby

autorské právo

V oblasti autorského práva nabízí kancelář klientům celou řadu služeb. Jedná se zejména o vytváření smluv o dílo autorské, smluv licenčních (včetně pomoci s licencemi Creative Commons) a smluv nakladatelských, stejně tak vypracování pracovních smluv s autory. Nabízíme služby v oblasti vymáhání autorského práva společně s vypracováním a zasíláním předžalobních výzev.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Poskytujeme také službu úschovy autorských děl vhodnou pro případ sporu o autorství či vzniku díla. Pro naše klienty zajišťujeme formální ochranu autorského práva v některých zahraničních státech. Naše klienty také zastupujeme ve vztazích s galeriemi či dražebními domy. Poskytujeme právní služby architektům, designérům, výtvarným umělcům, copywriterům a režisérům audiovizuálních děl. Zajišťujeme ochranu práv výkonných umělců (herců, interpretů apod.), výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Jednáme jménem klienta s kolektivními správci autorských práv.

Poskytujeme právní pomoc v případě, že bylo zasaženo do autorských práv na internetu (vč. sítě Facebook a dalších sociálních sítí a YouTube). Zastupujeme naše klienty v soudních sporech, před správními orgány a také před orgány činnými v trestním řízení. Velmi dobře známe pozice autora či výkonného umělce i těch, kteří autorská díla a výkony využívají.

encyklopedie