ceník

Ceny za provedení registrací průmyslových práv a za služby související s registračními řízeními vycházejí z pevných částek za příslušné úkony obsažené v našem ceníku. Konkrétní cenovou nabídku na vyžádání zašleme. Níže uvádíme příkladmo naše ceny za nejobvyklejší služby:
Služba
Správní popl.
Odměna
Podání přihlášky vynálezu pro ČR *)
600,- Kč / 1.200,- Kč
6.900,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky v ČR v jedné (1) třídě, vč. základní rešerše na shodnost
5.000,- Kč
5.400,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky Evropské Unie v jedné (1) třídě, vč. základní rešerše na shodnost
850,- €
15.600,- Kč
Podání přihlášky mezinárodní ochranné známky v jedné (1) třídě mezinárodní klasifikace
2.500,- Kč + 653 CHF
11.400,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) v ČR
1.000,- Kč / 500,- Kč
7.200,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) pro EU
230,00 €
14.000,- Kč
*) práce na věcném zpracování účtovány zvlášť podle hodinové sazby patentového zástupce
Ceny za odbornou práci advokáta a patentového zástupce stanovujeme s klientem na smluvní bázi podle náročnosti kauzy. Naše základní hodinové sazby jsou 3.500,- Kč za odbornou advokátní práci a 3.000,- Kč za odbornou práci patentového zástupce. Není vyloučena také dohoda s klientem na paušální měsíční sazbě či jiné odměně.

Shora uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.

Naše kancelář je plátcem DPH.