tým artpatentu

Tomáš Bejček

advokát | patentový zástupce

Tomáš je zakládajícím členem kanceláře. Je advokátem a patentovým zástupcem. Jeho hlavní specializací je právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž a reklamní právo. Věnuje se také generální praxi vč. trestního, občanského a obchodního práva. Zabývá se i přednáškovou a publikační činností.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor právo (diplomová práce na téma „Omezení práv ze zapsané ochranné známky“ – 2005)
 • Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslově-právní výchovy 2007

Pracovní zkušenosti:

 • významná česká patentová kancelář (2005-2009)
 • česká advokátní kancelář se zaměřením na duševní vlastnictví (2009-2012)
 • artpatent (od 2013)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Komora patentových zástupců
 • Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví AIPPI
 • International Trademark Association INTA
 • Mezinárodní sdružení literární a umělecké ALAI
 • Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
 • Expertní skupina EUIPO Observatory

Jazyky:

 • angličtina
 • němčina