tým artpatentu

Ivana Toningerová

patentová zástupkyně | evropská známková zástupkyně

Ivana se specializuje na právo duševního vlastnictví, zejména na registrační a sporná řízení ve věcech ochranných známek a designů, a to jak v národních řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), tak i mezinárodních před úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). - Oblasti ochrany průmyslových práv se věnuje od roku 2000, nejdříve jako známková referentka a od roku 2006 jako patentová zástupkyně.

Vzdělání:

 • Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslově-právní výchovy (2002)
 • Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů – obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví (Bc. 2006)
 • Metropolitní univerzita Praha – obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (Mgr. 2008)

Pracovní zkušenosti:

 • významná advokátní a patentová kancelář (2005-2023)
 • artpatent (od 2024)

Členství:

 • Komora patentových zástupců ČR
 • ECTA
 • AIPPI
 • PTMG

Jazyky:

 • angličtina
 • ruština