tým artpatentu

Alena Biskupová

advokátka | evropská známková zástupkyně

Alena je advokátka a evropská známková zástupkyně s rozsáhlými zkušenostmi z oboru IP. Poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace, ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní agendy. Věnuje se rovněž autorským právům, kde vedle poradenství zajišťuje klientům i smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy. Má rozsáhlé zkušenosti z vedení soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo (2009 - Mgr.)
  • Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslově-právní výchovy (2011)

Pracovní zkušenosti:

  • státní správa (2009 - 2011)
  • PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. (2011 - 2023)
  • artpatent (od 2023)

Členství:

  • Mezinárodní sdružení Licensing Executives Society (LES ČR)
  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina