tým artpatentu

Lucie Hovorková

paralegal

Lucie zajišťuje administrativní procesy v oblasti práv na označení a práv autorských, zejména zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků, sporná řízení (odmítnutí zápisu, námitky, zrušení a neplatnost), uložení autorských děl, kromě toho vyřizuje dotace na ochranné známky a průmyslové vzory.

Vzdělání:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta (2011 - Ing.)
  • Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslově-právní výchovy (2014)

Pracovní zkušenosti:

  • PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. (2011 - 2023)
  • artpatent (od 2023)

Jazyky:

  • angličtina