tým artpatentu

Karel Růžička

advokát

Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou je Karel zapsán od roku 2019. Práva vystudoval na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, avšak z důvodu mimořádného zájmu o problematiku průmyslových práv se stal zároveň i absolventem Metropolitní univerzity Praha (obor zabývající se průmyslovým vlastnictvím). V rámci své advokátní praxe se primárně zaměřuje na právo duševního vlastnictví, IT právo, ochranu průmyslových práv, korporátní agendu, nekalosoutěžní spory, e-commerce a smluvní právo.

Vzdělání:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, obor právo (diplomová práce na téma „Evropská měnová unie a přechod k euru u států bývalého východního bloku“ – 2014)
  • Metropolitní univerzita Praha, obor mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (diplomová práce na téma „Ochrana průmyslových práv ve farmaceutickém průmyslu v ČR“ – 2017)
  • Metropolitní univerzita Praha, obor mezinárodní vztahy a evropská studia (bakalářská práce na téma „Evropská měnová unie“ – 2013)

Pracovní zkušenosti:

  • mezinárodní advokátní kancelář se zaměřením na korporátní právo, pracovní právo a právo duševního vlastnictví (2013-2015)
  • artpatent (od 2016)

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina