služby

korporátní a firemní právo

Poskytujeme služby při zakládání společností (v.o.s., s.r.o., k.s., a.s., evropská společnost), zastupujeme klienty na valných hromadách.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Připravujeme návrhy společenské smlouvy a stanov stejně jako rozbor, přípravu a realizaci fúzí, rozdělení či změny právní formy. Poskytujeme právní pomoc při ochraně firemního jména a zajišťujeme právní služby při zajištění ochrany dobré pověsti právnické osoby (goodwill). Klienty zastupujeme před soudy a správními orgány.

encyklopedie

No items found.