služby

trestní právo

Kancelář poskytuje právní poradenství i potřebnou právní pomoc také v oblasti trestního práva. Zastupujeme obviněné a obžalované, či poškozené a zúčastněné osoby ve všech stádiích trestního řízení.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

V souvislosti s trestním právem nabízíme přípravu a podání trestních oznámení, vedení obhajob v trestních řízeních včetně obhajoby mladistvých i zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost aj.).

V oblasti trestního práva posuzujeme také jednání z hlediska možných trestněprávních následků, aby se naši klienti vyhnuli nebezpečí postihu svého jednání trestním právem.

encyklopedie