služby

mediální a reklamní právo

V oblasti mediálního a reklamního práva poskytujeme služby právního posouzení reklamních kampaní, a to jak z hlediska autorských práv, osobnostních práv, hospodářské soutěže či ochrany osobních údajů, tak z hlediska veřejnoprávních předpisů.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Pro klienty připravujeme a posuzujeme smlouvy s reklamními a mediálními agenturami. Máme zkušenosti s posuzováním reklamy pro doplňky stravy a právních hodnocení reklamních kampaní pro léčiva.

Naše klienty zastupujeme v řízení o správních deliktech dle zákona o regulaci reklamy a poskytujeme právní pomoc v oblastech upravených zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. Klienty zastupujeme také v civilních soudních sporech týkajících se mediálního a reklamního práva.