služby

ochrana osobnosti

Pro naše klienty zajišťujeme právní ochranu proti neoprávněnému zásahu do osobnostních práv či jejich ohrožení (např. právo na důstojnost, právo na jméno, právo na soukromí a projevy osobní povahy, právo na podobu).

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Právní pomoc poskytujeme také v případě sporů souvisejících s právem mediálním jako je např. zásah do osobnostních práv osob veřejného zájmu ze strany médií.

V souvislosti se zavedením nových pojmů týkajících se ochrany osobnosti, nabízíme též právní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti porušením ustanovení občanského zákoníku či ustanovení speciálních zákonů pro úpravu tisku, rozhlasu a televize.

Zabýváme se též otázkami trestně-právními souvisejícími s problematikou ochrany osobnosti i ochranou dobré pověsti, názvu a soukromí právnických osob tzv. práv spojených s právní osobností právnické osoby.

encyklopedie