služby

patenty a užitné vzory

V oblasti patentů a užitných vzorů poskytujeme klientům široký servis počínající vypracováním patentové rešerše (rešerše právní čistoty, patentovatelnosti a rešerše bibliografické), zpracováním patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů a zajištěním ochrany patentu v zahraničí.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Pro klienty zajišťujeme převody licencí k technickým řešením, vypracování smluv o utajení informací (NDA). Dále zajišťujeme zrušení patentů a výmazy užitných vzorů, případně obranu proti podaným návrhům. Naše klienty zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví i před EPO a WIPO a v neposlední řadě i jako v soudních sporech o porušování čí původcovství patentů či užitných vzorů.