užitný vzor

encyklopedie

užitný vzor

Užitný vzor je právní formou ochrany technických řešení, bývá také nazýván jako „malý patent“. Na rozdíl od patentu však užitným vzorem nelze chránit způsoby výroby anebo pracovní postupy. U užitných vzorů také není uplatňován požadavek vynálezecké činnosti a je nahrazen požadavkem přesahu pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor je tedy možno udělit i na předměty, které svou invencí nedosahují úrovně vynálezecké činnosti.

zajímá vás toto téma?

konzultujte ho s námi
arrow_downward

Užitný vzor je udělován řádově v mnohem kratší době než patent (řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví trvá cca 3 měsíce). Je to způsobeno tím, že v řízení o přihláškách užitných vzorů nejsou zkoumány podmínky právní ochrany vynálezu. Tyto podmínky jsou zkoumány až v případě řízení o výmaz užitného vzoru, který může být podán kdykoli.

Možná doba ochrany u užitných vzorů je kratší než u patentů i u průmyslových vzorů (designů) či ochranných známek. Užitný vzor platí čtyři roky s tím, že je možné jej dvakrát, vždy o tři roky prodloužit. Maximální doba ochrany tak dosahuje 10 let od podání přihlášky.

Nevýhodou je, že užitný vzor není (na rozdíl od ostatních předmětů průmyslového vlastnictví) globalizován, ani jej není možné chránit na evropské úrovni a mnohé státy (např. Velká Británie), k zavedení tohoto institutu ochrany nedospěly.

Užitný vzor je však velmi efektivní v tom, že ochrana je udělena rychle. Nezřídka je z důvodu rychlosti na stejný předmět vynálezu podána přihláška jak užitného vzoru, tak patentu. Majitel užitného vzoru může s předmětem ochrany obchodovat, užitný vzor převést anebo k jeho užití udělit licenci.