internetové domény

encyklopedie

internetové domény

Vzhledem ke vzrůstajícímu významu internetu při komerčních i osobních prezentacích je volba vhodného doménového jména velmi důležitá. Registrace doménových jmen je primárně založena na zásadě first come – first served, tj. právo na doménu má ten, kdo přijde první.

zajímá vás toto téma?

konzultujte ho s námi
arrow_downward

Tento princip je ovšem relativizován zejména ve dvou aspektech. První je postup registrace při zavádění nových „top level domains“(TLD), tj. nových koncovek domén (.eu, .travel, .hobby atp.). Zde je obvykle dána možnost přednostní registrace vlastníkům ochranných známek či jiných prioritních práv k doménovému jménu. Druhým aspektem je možnost následného odnětí či nuceného převedení doménového jména na základě požadavku osoby, která má k doménovému jménu dřívější právo, ať již z titulu práva autorského, z titulu práv na ochranu před nekalou soutěží, či z titulu porušování práv k ochranné známce, což je nejčastější případ.

V tomto ohledu je velmi výhodné registrovat znění doménového jména také jako ochrannou známku. Vzhledem k nepřebernému množství koncovek(TLD) je totiž prakticky nemožné obsadit všechny varianty doménového jména. Ochranná známka pak může účinně pomoci při boji s neoprávněnou parazitní registrací domény.

Doménové spory o domény .cz jsou v ČR rozhodovány buď obecnými soudy anebo Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Doménové spory z jiných domén jsou rozhodovány podle pravidel mezinárodní organizace ICANN (pravidla UDRP). Pro domény .com,.net, .org a .eu, .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel je jím Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.