průmyslový vzor

encyklopedie

průmyslový vzor

Průmyslový vzor je určen k ochraně designu, tedy vzhledu výrobku nebo jeho části. Jedná se tak o ochranu estetického řešení (na rozdíl od vynálezu a užitného vzoru, kterými je chráněno řešení technické). Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.

zajímá vás toto téma?

konzultujte ho s námi
arrow_downward

Podobně jako u ochranných známek, i pro ochranu designu v České republice je možné zvolit dvojí cestu. Design je možné registrovat národní cestou, anebo prostřednictvím designu Společenství pro celou Evropskou Unii. Ochrana poté platí ve všech státech Evropské unie. Design Společenství je obvykle udělen podstatně rychleji než národní průmyslové vzory, neboť řízení je stejně jako u českých užitných vzorů ovládáno registračním principem, tj. v zápisném řízení není zkoumáno, zda na závadu registrace nejsou starší zveřejněná designová řešení.

Maximální doba ochrany designu je 25 let, a to jak u národních průmyslových vzorů, tak u registrovaných vzorů Společenství. Speciální úpravě podléhá tzv. nezapsaný design Společenství, který chrání bez registrace designová řešení výrobků po 3 roky od prvního zveřejnění. Chrání však majitele pouze před otrockými plagiáty a nikoli před napodobováním s určitými odlišnostmi.

Právo k průmyslovému vzoru má jeho autor – původce designu. U zaměstnaneckých průmyslových vzorů obecně platí totéž, co u autorského práva, tedy že právo k designu přechází na zaměstnavatele. U průmyslových vzorů je nejmarkantnější překryv ochrany na základě průmyslového práva s autorským právem. Původce designu je totiž často současně autorem autorského díla v průmyslovém vzoru ztělesněného. Z hlediska hodnoty duševního vlastnictví a efektivního uplatnění práv z designu je pro klienta zpravidla mnohem výhodnější zaregistrovat průmyslový vzor a zajistit tak svému dílu/designu duplicitní právní ochranu