ochrana software

encyklopedie

ochrana software

Software je v ČR chráněn jako literární dílo v rámci autorského zákona. Pro ochranu software ovšem platí v rámci autorského práva odlišný režim než u jiných autorských děl. Jedinou podmínkou vzniku ochrany v případě software je původnost software, a to v tom smyslu, že musí jít o vlastní výtvor autora. Oproti ostatním autorským dílům pak již nejsou zkoumány další podmínky pro ochranu jako je tvůrčí charakter, jedinečnost, neopakovatelnost atp. Software tedy není možné vlastnit a nelze jej z důvodu nepřevoditelnosti osobnostních i majetkových autorských práv jednoduše převést na jinou osobu. Autor software nebo vykonavatel práv může toliko udělit jiné osobě licenci, tedy oprávnění k výkonu práva dílo užít (v původní nebo změněné podobě).

zajímá vás toto téma?

konzultujte ho s námi
arrow_downward

Obecně není v kontinentální Evropě možné chránit software pomocí patentu, jak je tomu např. v USA či jiných státech (tzv. softwarové patenty). O patentové ochraně lze uvažovat pouze tehdy, má-li software nějaký konkrétní technický účinek.

V rámci software zakázek je nutné dobře nastavit smluvní dokumentaci, s poskytováním software souvisí i následný servis, příp. doplňování požadavků klienta, vylaďování systému, odstranění vad software a podobně. Pro efektivní užívání software je důležité nepodcenit kvalitní smluvní zajištění. Pro případ neplnění ze strany dodavatele, doporučujeme zvolit i úschovu zdrojových kódů (tzv. escrow), neboť software bývá pro chod firmy často klíčový.