služby

nemovitosti

V oblasti práva k nemovitostem jsme připraveni poskytnout komplexní právní pomoc při nákupu a prodeji nemovitostí, jakož i jiných druhů transakcí (např. převod družstevních bytů do vlastnictví, pronájem a správa nemovitostí).

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Kancelář též nabízí klientům posouzení právního stavu nemovitosti (due diligence nemovitosti) i přípravu zajištění převodů nemovitostí (zřízení zástavy, věcná břemena) včetně příslušné smluvní dokumentace.

Naše klienty též v případě sporů týkající se této problematiky (např. spory vztahující se k přístupu k nemovitostem) zastupujeme ve všech fázích a úrovních řešení sporů.

encyklopedie

No items found.