služby

ochrana osobních údajů (GDPR)

V rámci naší kanceláře se zabýváme rovněžproblematikou ochrany osobních údajů.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Klientům pomáháme osvojit si pravidla nakládánís osobními údaji a nabízíme jim komplexní služby v této oblasti. Proklienty provádíme analýzu zpracování osobních údajů a její vyhodnocení včetněnávrhu a provedení potřebných změn. Pomáháme klientům zajistit takéodpovídající (interní i smluvní) dokumentaci. V neposlední řadě pakzastupujeme své klienty při kontrolních a jiných řízeních prováděných ze stranyÚřadu pro ochranu osobních údajů.

encyklopedie

No items found.