služby

generální praxe

Vedle hlavní specializace poskytuje advokátní kancelář artpatent služby také v jiných oblastech práva. Zabýváme se smluvní agendou v oblasti občanského i obchodního práva.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Poskytujeme právní poradenství a služby korporátního práva společnostem. Zajišťujeme servis klientům při převodech či pronájmech nemovitostí. Máme zkušenosti s pracovněprávní agendou. Zastupujeme klienty před soudy v občanských či obchodních sporech, zajišťujeme klientům obhajobu v trestním řízení.

encyklopedie

No items found.