tým artpatentu

Pavla Poláková

advokátka

Pavla působí v kanceláři od roku 2018. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala v naší kanceláři stáž. Pavla strávila rok na německé Univerzitě Hamburg, kde se věnovala primárně mediálnímu právu a právu komunikačních technologií. Těmito obory se stále zabývá a dále se zaměřuje na oblast ochrany osobnosti a občanského práva obecně. Je také absolventkou oboru Mediální a komunikační studia na Univerzitě Karlově.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, obor mediální a komunikační studia
    (bakalářská práce na téma „Česká a rakouská mediální legislativa se zaměřením na rakouský Mediální zákon“ - 2015)
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo (diplomová práce na téma „Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti, názvu a soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury“ - 2018)

Pracovní zkušenosti:

  • artpatent (od 2018)

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • němčina
  • angličtina