ochranné známky

ochranné známky

Našim klientům nabízíme posouzení možností registrace konkrétního označení jako ochranné známky s následnou registrací na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Naše klienty zastupuje před Úřadem průmyslového vlastnictví, WIPO a EUIPO. Registrace zajištujeme i v zahraničí a to včetně zemí exotických. Provádíme známkové rešerše a podáváme pro klienty námitky proti přihláškám ochranných známek, zastupujeme klienty v řízení o prohlášení neplatnosti a zrušení ochranné známky. Zastupujeme naše klienty v soudních sporech o porušování práv z ochranné známky a poskytujeme služby v případech licencí a převodů ochranných známek. Zastupujeme zájmy klientů i před orgány celní správy a ČOI.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii