nekalá soutěž / unfair competition

nekalá soutěž

nekalá soutěž

V oblasti ochrany proti nekalé soutěži nabízíme konzultace a návrh optimálního řešení problémů, kterým naši klienti čelí. Naše klienty pak zastupujeme před soudy a v jednáních se třetími osobami. Vypracováváme návrhy na vydání předběžných opatření, zajišťujeme vypracování posudků ve věcech nekalých obchodních praktik, poskytujeme ochranu při vyvolávání nebezpečné záměny a parazitování na pověsti a pomoc při potírání nepovolených konkurenčních praktik na internetu. Zastupuje naše klienty také v záležitostech nekalých sponzorovaných odkazů a potírání klamavé a nedovolené srovnávací reklamy a porušování obchodního tajemství.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii

nekalá soutěž / unfair competition