e-commerce

e-commerce

Pro klienty připravujeme návrhy všeobecných obchodních podmínek pro obchodování na internetu, poskytujeme právní zastoupení při odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu.

Nabízíme posouzení přeshraničních aspektů internetového obchodu, analýzu platnosti uzavření smluv na internetu a smluvní zajištění IT služeb v rámci e-shopů, e-aukcí apod.

Zajišťujeme služby v oblasti ochrany osobních údajů v komerčních vztazích na internetu.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii