generální praxe

generální praxe

Vedle hlavní specializace poskytuje advokátní kancelář artpatent služby také v jiných oblastech práva. Zabýváme se smluvní agendou v oblasti občanského i obchodního práva. Poskytujeme právní poradenství a služby korporátního práva společnostem. Zajišťujeme servis klientům při převodech či pronájmech nemovitostí. Máme zkušenosti s pracovněprávní agendou. Zastupujeme klienty před soudy v občanských či obchodních sporech, zajišťujeme klientům obhajobu v trestním řízení.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii