užitný vzor

užitný vzor

Užitný vzor je právní formou ochrany technických řešení, podobně jako patent. Na rozdíl od patentu nelze užitným vzorem chránit způsoby výroby anebo pracovní postupy. U užitných vzorů také není tak uplatňován požadavek vynálezecké činnosti a je nahrazen požadavkem přesahu pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor je tedy možno udělit i na předměty, které svou invencí nedosahují úrovně vynálezecké činnosti.

Užitný vzor je udělován řádově v mnohem kratší době než patent (cca 3 měsíce). Je to způsobeno tím, že v řízení o přihláškách užitných vzorů nejsou zkoumány podmínky právní ochrany vynálezu. Tyto podmínky jsou zkoumány v řízení o výmaz užitného vzoru, který může podat kdykoli.

Možná doba ochrany u užitných vzorů je kratší než u patentů i u průmyslových vzorů (designů) či ochranných známek. Užitný vzor platí čtyři roky s tím, že je možné jej dvakrát, vždy o tři roky prodloužit. Maximální doba ochrany tak dosahuje 10 let od podání přihlášky.

Užitný vzor je velmi efektivní v tom, že ochrana je udělena rychle. Nezřídka je z důvodu rychlosti na stejný předmět vynálezu podána přihláška jak užitného vzoru, tak patentu. Majitel užitného vzoru může s předmětem ochrany obchodovat, užitný vzor převést anebo k jeho užití udělit licenci.