vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek

Kancelář zajišťuje pro své klienty efektivní vymáhání pohledávek, ať již se jedná o pohledávky z podnikání či jiné pohledávky.

V oblasti vymáhání pohledávek provádíme zejména komunikaci s dlužníky včetně přípravy výzev dlužníkovi k zaplacení, dále pak podání žalob popř. přípravu dohod o narovnání či platebního rozkazu. 

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, zastupujeme naše klienty ve všech fázích soudního řízení i v rámci řízení exekučního.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii

vymáhání pohledávek