Ochrana osobnosti

ochrana osobnosti

ochrana osobnosti

Pro naše klienty zajišťujeme právní ochranu proti neoprávněnému zásahu do osobnostních práv či jejich ohrožení (např. právo na důstojnost, právo na jméno, právo na soukromí a projevy osobní povahy, právo na podobu).

Právní pomoc poskytujeme také v případě sporů souvisejících s právem mediálním jako je např. zásah do osobnostních práv osob veřejného zájmu ze strany médií.

V souvislosti se zavedením nových pojmů týkajících se ochrany osobnosti, nabízíme též právní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti porušením ustanovení občanského zákoníku či ustanovení speciálních zákonů pro úpravu tisku, rozhlasu a televize.

Zabýváme se též otázkami trestně-právními souvisejícími s problematikou ochrany osobnosti i ochranou dobré pověsti, názvu a soukromí právnických osob tzv. práv spojených s právní osobností právnické osoby.

potřebujete více informací?

najdete je v naší encyklopedii

Ochrana osobnosti