Martina Břeňová

Martina Břeňová

Martina Břeňová

Její specializací jsou registrace průmyslových vzorů a designu a rešerše v oblasti průmyslových práv. V rámci svého působení na Úřadu průmyslového vlastnictví se zabývala přednáškovou činností pro veřejnost a absolvovala řadu krátkodobých stáží a seminářů na Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante (EUIPO) a také u Evropského patentového úřadu ve Vídni (EPO).

Vzdělání:

  • Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslově-právní výchovy; 2013
  • Postgraduální studium na Univerzitě Kostnici, Institut für Geschichte und Sociologie; 1999̶ 200
  • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií; 1999

Pracovní zkušenosti:

  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • Nakladatelství Verlag Dashöfer s.r.o
  • ČVUT v Praze

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina
  • ruština