Karel Růžička

Karel Růžička

Karel Růžička

Karel je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Metropolitní univerzity Praha. Již v průběhu svého studia působil v advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi, přičemž znalosti nabýval především z oblasti korporátního a správního práva. Od roku 2014 je zapsán v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory. V rámci koncipientské praxe se specializoval primárně na právo duševního vlastnictví a soutěžní právo, avšak bohaté zkušenosti získával i z jiných oblastí práva, např. smluvního či pracovního práva. Součástí týmu advokátní kanceláře artpatent je od roku 2016.

Vzdělání:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, obor právo (diplomová práce na téma „Evropská měnová unie a přechod k euru u států bývalého východního bloku“ – 2014)
  • Metropolitní univerzita Praha, obor mezinárodní vztahy a evropská studia (bakalářská práce na téma „Evropská měnová unie“ – 2013)

Pracovní zkušenosti:

  • mezinárodní advokátní kancelář se zaměřením na korporátní právo, pracovní právo a právo duševního vlastnictví (2013-2015)
  • artpatent (od 2016)

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina
  • španělština