Jan Robin Vítů

Jan Robin Vítů

Jan Robin působí v kanceláři jako advokátní koncipient od roku 2022.

Před příchodem do naší kanceláře získal pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích s generální praxí. V posledním ročníku studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy našel uplatnění také v kanceláři patentového zástupce, kde se mohl plně věnovat právu duševního vlastnictví.

V naší kanceláři se Jan Robin specializuje na oblast práva duševního vlastnictví, zabývá se také občanským a trestním právem.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo (diplomová práce na téma „Trestněprávní odpovědnost ve sportu“ - 2021)

Pracovní zkušenosti:

  • Kancelář samostatného advokáta (2017-2020)
  • Středně velká advokátní kancelář (2020-2021)
  • Patentová kancelář (2021)

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina