pohledávka

pohledávka

Pohledávka označuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi (peněžní či nepeněžní) plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka musí být uhrazena do konce data splatnosti uvedeném na smlouvě, jinak se dlužník dostává do prodlení a věřitel je oprávněn tuto pohledávku zákonnými prostředky vymáhat. Otázka pohledávek je ukotvena zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vymáhání pohledávek se standardně řeší nejprve upomínkami směřovanými dlužníkovi. Teprve pokud nedojde k jejich uhrazení na základě upomínek, předá se pohledávka k soudnímu řešení.

V případě, že věřitel neuplatní své právo na plnění do určité doby, pohledávka se promlčí a věřitel již nemá právo tuto pohledávku po dlužníkovi vymáhat. To však neznamená, že dlužníkovi zanikla povinnost pohledávku uhradit.