ochrana software

ochrana software

Software je v ČR chráněn jako literární autorské dílo v rámci autorského zákona. Pro ochranu software platí v rámci autorského práva odlišný režim než u jiných autorských děl. Především je jedinou podmínkou původnost software v tom smyslu, že je vlastním autorovým výtvorem. Nejsou již zkoumány další podmínky pro ochranu jako v případě dalších autorských děl (tvůrčí charakter, jedinečnost, neopakovatelnost atp.).

Obecně není v kontinentální Evropě možné chránit software pomocí patentu, jak je tomu např. v USA či jiných státech (tzv. softwarové patenty). O patentové ochraně lze uvažovat pouze tehdy, má-li software nějaký konkrétní technický účinek.

V rámci software zakázek je nutné dobře nastavit smluvní dokumentaci, s poskytováním software souvisí i následný servis, příp. doplňování požadavků klienta, vylaďování systému, odstranění vad software a podobně. Pro efektivní užívání software je důležité nepodcenit kvalitní smluvní zajištění. Pro případ neplnění ze strany dodavatele, doporučujeme zvolit i úschovu zdrojových kódů (tzv. escrow), neboť software bývá pro chod firmy často klíčový.

naše služby v této oblasti