ceník

ceník

Ceny za provedení registrací průmyslových práv a za služby související s registračními řízeními vycházejí z pevných částek za příslušné úkony obsažené v našem ceníku. Konkrétní cenovou nabídku na vyžádání zašleme. Níže uvádíme příkladmo naše ceny za nejobvyklejší služby:

SlužbaSprávní popl.Odměna
Podání přihlášky vynálezu pro ČR *)600,- Kč / 1.200,- Kč5.800,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky v ČR do tří tříd, vč. základní rešerše na shodnost5.000,- Kč4.500,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky Evropské Unie v jedné (1) třídě, vč. základní rešerše na shodnost850,- €13.000,- Kč
Podání přihlášky mezinárodní ochranné známky do tří tříd mezinárodní klasifikace2.500,- Kč + 653 CHF9.500,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) v ČR1.000,- Kč / 500,- Kč6.000,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) pro EU230,00 €11.700,- Kč

*) práce na věcném zpracování účtovány zvlášť podle hodinové sazby patentového zástupce

Ceny za odbornou práci advokáta a patentového zástupce stanovujeme s klientem na smluvní bázi podle náročnosti kauzy. Naše základní hodinové sazby jsou 3.000,- Kč za odbornou advokátní práci a 2.300,- Kč za odbornou práci patentového zástupce.

Není vyloučena také dohoda s klientem na paušální měsíční sazbě, podílové odměně, success fee, či odměně ve formě ponechání přísudku.

Shora uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Naše kancelář je plátcem DPH.