ceník

ceník

Ceny za provedení registrací průmyslových práv a za služby související s registračními řízeními vycházejí z pevných částek za příslušné úkony obsažené v našem ceníku. Konkrétní cenovou nabídku na vyžádání zašleme. Níže uvádíme příkladmo naše ceny za nejobvyklejší služby:

Služba Správní popl. Odměna
Podání přihlášky vynálezu pro ČR *) 600,- Kč / 1.200,- Kč 5.000,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky v ČR do tří tříd, vč. základní rešerše na shodnost 5.000,- Kč 3.900,- Kč
Podání přihlášky ochranné známky Evropské Unie v jedné (1) třídě, vč. základní rešerše na shodnost 850,- € 11.300,- Kč
Podání přihlášky mezinárodní ochranné známky do tří tříd mezinárodní klasifikace 2.500,- Kč + 653 CHF 8.300,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) v ČR 1.000,- Kč / 500,- Kč 5.200,- Kč
Podání přihlášky průmyslového vzoru (designu) pro EU 230,00 € 10.200,- Kč

*) práce na věcném zpracování účtovány zvlášť podle hodinové sazby patentového zástupce

Ceny za odbornou práci advokáta a patentového zástupce stanovujeme s klientem na smluvní bázi podle náročnosti kauzy. Naše základní hodinové sazby jsou 2.500,- Kč za odbornou advokátní práci a 1.800,- Kč za odbornou práci patentového zástupce.

Není vyloučena také dohoda s klientem na paušální měsíční sazbě, podílové odměně, success fee, či odměně ve formě ponechání přísudku.

Shora uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Naše kancelář je plátcem DPH.