blog

OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO KLÍČOVÉ SLOVO PRO OPTIMALIZACI VYHLEDÁVÁNÍ

OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO KLÍČOVÉ SLOVO PRO OPTIMALIZACI VYHLEDÁVÁNÍ Ochrana označení prostřednictvím institutu ochranné známky je využívána podnikateli a jinými subjekty k upevnění jejich pozice na trhu a odlišení své značky od konkurence nabízející podobné výrobky či služby. Ochranná známka registrovaná dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), má kromě zmíněné … celý článek OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO KLÍČOVÉ SLOVO PRO OPTIMALIZACI VYHLEDÁVÁNÍ

BREXIT a změny po 1. lednu 2021 pro majitele práv k průmyslovému vlastnictví

BREXIT a změny po 1. lednu 2021 pro majitele práv k průmyslovému vlastnictví Od 1. ledna 2021 přestává institut ochranné známky Evropské unie zahrnovat území Velké Británie. Podle dohody o vystoupení bude od 1. ledna 2021 vytvořena tzv. srovnatelná ochranná známka Spojeného království pro všechny držitele práv stávající ochranné známky EU. Tato srovnatelná … celý článek BREXIT a změny po 1. lednu 2021 pro majitele práv k průmyslovému vlastnictví

ZMĚNY VE SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ OD 01.07.2020

ZMĚNY VE SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ OD 01.07.2020 Na základě zákona č. 163/2020 Sb., došlo s účinností od 01.07.2020 mimo jiné ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v oblasti právní úpravy vlastnictví nemovitostí (viz článek PRÁVNÍ NOVINKY (NEJEN) PRO VLASTNÍKY BYTŮ) a jejich správy. Právě změnami, jež přinesla novela do správy nemovitostí, se … celý článek ZMĚNY VE SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ OD 01.07.2020

PRÁVNÍ NOVINKY (NEJEN) PRO VLASTNÍKY BYTŮ

PRÁVNÍ NOVINKY (NEJEN) PRO VLASTNÍKY BYTŮ Na základě zákona č. 163/2020 Sb., dojde s účinností od 01.07.2020 mimo jiné ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zejména v oblasti právní úpravy vlastnictví nemovitostí. Novela přináší několik zásadních změn, které si zaslouží pozornost nejen ze strany vlastníků bytů.   V tomto článku se … celý článek PRÁVNÍ NOVINKY (NEJEN) PRO VLASTNÍKY BYTŮ

Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky

Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky Advokátní kancelář artpatent. bude mít od 01.08.2019 nového advokáta. Kolega Růžička zúročil své zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v červnu tohoto roku úspěšně složil advokátní zkoušky. Náš nový advokát bude mít na starosti především korporátní agendu, právo duševního … celý článek Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky

PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU?

PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU? Koncem března 2019 schválil Evropský parlament novou směrnici č. 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ačkoli lidé často ani netuší, že je určitá směrnice schvalována, v případě autorskoprávní směrnice tomu bylo naopak. Návrh této směrnice totiž neunikl pozornosti českých ani zahraničních médií, která v … celý článek PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU?

ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY

ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY V souvislosti s novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která platí od 1. června 2019, je oddlužení pravděpodobně nejvíce skloňovaným pojmem. Novela má totiž přinést řešení pro osoby v tíživé finanční situaci, kterým bude díky novým, mírnějším podmínkám umožněno … celý článek ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE Soudní dvůr Evropské unie již v minulosti řešil případ týkající se porušování autorských děl prostřednictvím online platforem, které jsou určeny pouze ke sdílení (případ „Pirate Bay“). Konkrétně šlo o posouzení toho, zda lze provozovatele takovéto platformy hodnotit jako subjekt, který autorské dílo sděluje veřejnosti ve smyslu příslušné směrnice … celý článek ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách přináší řadu změn. Novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Souhrnná novela Uvedená novela nepřináší změny pouze do zákona o ochranných … celý článek NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT Výsledek referenda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie (EU) přinesl celou řadu otázek v různých právních odvětvích, jejichž společným cílem je zjistit, jak určité vztahy či instituty budou fungovat poté, co UK opustí EU. Brexit bude mít dopad bezesporu též na … celý článek PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT