blog

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE Soudní dvůr Evropské unie již v minulosti řešil případ týkající se porušování autorských děl prostřednictvím online platforem, které jsou určeny pouze ke sdílení (případ „Pirate Bay“). Konkrétně šlo o posouzení toho, zda lze provozovatele takovéto platformy hodnotit jako subjekt, který autorské dílo sděluje veřejnosti ve smyslu příslušné směrnice … celý článek ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

OCHRANNÉ ZNÁMKY a očekáváné změny

OCHRANNÉ ZNÁMKY a očekáváné změny Očekávaná novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách přináší řadu změn. Novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Souhrnná novela Uvedená novela nepřináší změny pouze do zákona o … celý článek OCHRANNÉ ZNÁMKY a očekáváné změny

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a brexit

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a brexit Výsledek referenda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie (EU) přinesl celou řadu otázek v různých právních odvětvích, jejichž společným cílem je zjistit, jak určité vztahy či instituty budou fungovat poté, co UK opustí EU. Brexit bude mít dopad bezesporu též na … celý článek PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a brexit

AUTORSKÁ DÍLA a jejich formální ochrana

AUTORSKÁ DÍLA a jejich formální ochrana Každé dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, spadá pod ochranu autorských práv. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Díla tedy není nutné přihlašovat či jinak registrovat. Autorskoprávní ochrana je ochranou ryze neformální. V praxi je však … celý článek AUTORSKÁ DÍLA a jejich formální ochrana

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ

Autorskoprávní ochrana počítačových programů Díky dynamickému vývoji informačních technologií v posledních dekádách lze konstatovat, že počítačové programy jsou dnes prakticky všudypřítomné a život bez nich si lze v moderní společnosti jen stěží představit. Na vývoj a tvorbu počítačových programů jsou mnohdy vynakládány značné investice, a proto je potřeba jim zajistit dostatečnou právní ochranu. … celý článek AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ

GDPR stručně a jasně

GDPR stručně a jasně Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation – GDPR) je považováno za prostředek posílení ochrany osobních údajů fyzických … celý článek GDPR stručně a jasně