blog

Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky

Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky Advokátní kancelář artpatent. bude mít od 01.08.2019 nového advokáta. Kolega Růžička zúročil své zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v červnu tohoto roku úspěšně složil advokátní zkoušky. Náš nový advokát bude mít na starosti především korporátní agendu, právo duševního … celý článek Mgr. et Mgr. Karel Růžička úspěšně složil advokátní zkoušky

PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU?

PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU? Koncem března 2019 schválil Evropský parlament novou směrnici č. 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ačkoli lidé často ani netuší, že je určitá směrnice schvalována, v případě autorskoprávní směrnice tomu bylo naopak. Návrh této směrnice totiž neunikl pozornosti českých ani zahraničních médií, která v … celý článek PŘÍNOSNÁ REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA ČI CENZURA INTERNETU?

ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY

ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY V souvislosti s novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která platí od 1. června 2019, je oddlužení pravděpodobně nejvíce skloňovaným pojmem. Novela má totiž přinést řešení pro osoby v tíživé finanční situaci, kterým bude díky novým, mírnějším podmínkám umožněno … celý článek ODDLUŽENÍ ANEB POCHOD NOVÝCH DLUŽNÍKŮ NA SOUDY

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE Soudní dvůr Evropské unie již v minulosti řešil případ týkající se porušování autorských děl prostřednictvím online platforem, které jsou určeny pouze ke sdílení (případ „Pirate Bay“). Konkrétně šlo o posouzení toho, zda lze provozovatele takovéto platformy hodnotit jako subjekt, který autorské dílo sděluje veřejnosti ve smyslu příslušné směrnice … celý článek ZVEŘEJŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE

NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách přináší řadu změn. Novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Souhrnná novela Uvedená novela nepřináší změny pouze do zákona o ochranných … celý článek NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT Výsledek referenda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie (EU) přinesl celou řadu otázek v různých právních odvětvích, jejichž společným cílem je zjistit, jak určité vztahy či instituty budou fungovat poté, co UK opustí EU. Brexit bude mít dopad bezesporu též na … celý článek PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT

AUTORSKÁ DÍLA A JEJICH FORMÁLNÍ OCHRANA

AUTORSKÁ DÍLA A JEJICH FORMÁLNÍ OCHRANA Každé dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, spadá pod ochranu autorských práv. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Díla tedy není nutné přihlašovat či jinak registrovat. Autorskoprávní ochrana je ochranou ryze neformální. V praxi je však … celý článek AUTORSKÁ DÍLA A JEJICH FORMÁLNÍ OCHRANA

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ

Autorskoprávní ochrana počítačových programů Díky dynamickému vývoji informačních technologií v posledních dekádách lze konstatovat, že počítačové programy jsou dnes prakticky všudypřítomné a život bez nich si lze v moderní společnosti jen stěží představit. Na vývoj a tvorbu počítačových programů jsou mnohdy vynakládány značné investice, a proto je potřeba jim zajistit dostatečnou právní ochranu. … celý článek AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ

GDPR STRUČNĚ A JASNĚ

GDPR STRUČNĚ A JASNĚ Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation – GDPR) je považováno za prostředek posílení ochrany osobních údajů fyzických … celý článek GDPR STRUČNĚ A JASNĚ